Urząd pracy Biała Podlaska, oferty pracy z miasta i okolicy

Wszystkie i aktualne oferty z urzędu pracy (PUP) miasta Biała Podlaska oraz propozycje z najbliższych jak: Biała Podlaska, Chotyłów, Falatycze, Huszlew, Janówka. Poniżej przeczytasz krótki tekst nt. Biała Podlaska, pod nim sprawdzisz oferty pracy. W środkowej kolumnie dane teleadresowe urzędu pracy oraz statystyki. Po prawej znajduje się lista ofert wg klasyfikacji zawodów.

Biała Podlaska (dawniej Biała Radziwiłłowska lub Biała Książęca. Na starorosyjskich mapach w Moskiewskim Muzeum figuruje pod nazwą Biały)– miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Obecnie ma największą powierzchnię (49,4 km²) spośród miast Podlasia Południowego. Położone nad rzekami Klukówką, Rudką i Krzną – lewym dopływem Bugu, w odległości 36 km od granicy z Białorusią.W podziale fizycznogeograficznym Biała Podlaska znajduje się na pograniczu Niziny Południowopodlaskiej i Polesia Zachodniego. Granica tych makroregionów biegnie po lewej stronie Krzny, wzdłuż łagodnej krawędzi wysoczyzny Równina ...

Oferty pracy w mieście Biała Podlaska

Pozostałe oferty pracy dostępne poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Najbliższe oferty pracy

Kierowca Woskrzenice Duże

przygotowanie ciągnika do jazdy, prowadzenie dokumentacji z jazdy, przewóz towarów na trasie Polska-UE-Rosja

Kierowca samochodu ciężarowego Międzyrzec Podlaski

przewóz zbóż i nawozów do odbiorców zagranicznych (Słowacja, Czechy) i krajowych

Asystent projektanta Międzyrzec Podlaski

prezentowanie usług świadczonych przez operatora, uzyskiwanie zgód od właścicieli działek na wykonanie prac inżynierskich na terenie ich posiadłości

Palacz Międzyrzec Podlaski

obsługa kotłów parowych o ciśnieniu do 0,7 bar

Doradca klienta Międzyrzec Podlaski

współpraca z obecnymi klientami oraz pozyskiwanie nowych, odbieranie rat spłaty od klientów w systemie tygodniowym

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie Wisznice

nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Spedytor kolejowy Małaszewicze

przyjmowanie i obsługa zleceń spedycyjnych

Elektronik Międzyrzec Podlaski

regeneracja podzespołów elektronicznych

Monter c.o Międzyrzec Podlaski oferta nieaktualna

-utrzymanie urządzeń wytwarzających, przesyłających energię cieplną w stanie pełnej sprawności technicznej, -dążenie do zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej pracy urządzeń sieci cieplnych, -bieżąca kontrola, konserwacja, naprawa oraz remonty urządzeń, sieci cieplnych i instalacji energetycznych będących własnością spółki lub przyjętych powierzonej eksploatacji, - usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonywanie remontów urządzeń, sieci cieplnych i instalacji energetycznych będących własnością spółki, -wykonywanie prac w ramach inwestycji prowadzonych.

Monter c.o Międzyrzec Podlaski oferta nieaktualna

utrzymanie urządzeń wytwarzających, przesyłających energię cieplną w stanie pełnej sprawności, dążenie do zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej pracy urządzeń sieci cieplnych, bieżąca kontrola konserwacja naprawa urządzeń sieci cieplnych i instalacji energetycznych będących własnością spółki lub przyjętych powierzonej eksploatacji, usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z dokumentacjątechniczną, wykonywanie remontów urządzeń sieci cieplnych i instalacji energetycznych będących własnością spółki

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

www.pupbialapodlaska.pl

Biała Podlaska 21-500, Brzeska 101
Centrala: (83) 3416500
Sekretariat: (83) 3416500
Fax: (83) 3416557
pupbp@pupbialapodlaska.pl

ang.

oferty Biała Podlaska
Kamienice przy rynku miasta
Na 57 992 mieszkańców znajduje się obecnie 8 ofert pracy
Miejscowość Biała Podlaska została założona w 1345 wieku.
Zarządzający to Andrzej Czapski.
Powierzchnia miasta to 49,4 km².
Miasto leży na wysokości 137-150 m n.p.m.
Kody pocztowe w miejscowości: 21-500 do 21-502, 21-506, 21-527.
Gęstość zaludnienia to 1 171,6 os./km²
Strefa numeracyjna to (+48) 83